Sunday, May 20, 2018

Rasuah .. Pemusnah Diri Dan Negara

Catatan... Mohd Asri Redha
Tarikh... 18 hb. April 2018

LADA sekali mengorak langkah kehadapan dengan mengadakan Hari Antirasuah LADA 2018.. Inilah julung-julung kalinya diadakan program seperti ini dan ianya amat bertepatan sekali dengan hasrat kerajaan dalam mengurangkan gejala-gejala rasuah dan tidak  beramanah dikalangan penjawat awam khususnya di LADA..  Mengadakan program ini bukan bermaksud LADA ini penoh dengan pegawai-pegawai yang tidak jujur tetapi ianya sebagai satu langkah-langkah pencegahan yang sentiasa diwar-warkan dikalangan pegawai-pegawai atau anggota-anggota LADA agar tidak terjebak dengan perkara-perkara seperti itu.  Semua orang termaklum akan kesan sogokan dan rasuah ini yang  akan memesongkan objektif dan matlamat sesuatu jabatan itu... dalam kontek yang lebih besar ia boleh membahayakan organisasi itu sendiri. Unsur-unsur rasuah ini mudah terjebak kepada sesiapa sahaja, apatah lagi apabila seseorang pegawai bekerja dalam lingkungan kuasa yang ada dan dikelilingi oleh pelbagai orang yang bekepentingan.

Saya tidak mahu mengulas panjang fasal bab rasuah ini kerana banyak telah saya perkatakan dalam tulisan-tulisan saya sebelum ini. Cuma catatan ini sekadar memaklumkan anggota kerja LADA BENCI RASUAH.. dan LADA telah bergerak seiring dengan kehendak kerajaan dengan melaksanakan apa yang sepatutnya dalam menangani isu rasuah ini.Semua anggota telah melaksanakan 'Ikrar Bebas Rasuah' sebagai menunjukkan kesungguhan anggota untuk
tidak terlibat dengan rasuah dan tidak jujur dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan


Dato' Hj  Mohamad Fauzi b. Hj Mohamad  ,Pengarah SPRM Kedah telah
turun sendiri ke LADA memberi ceramah dan taklimat  berkenaan rasuah

Tn Mohd Zaini bin Hassan Penguasa SPRM Kedah sedang memberikan taklimatnyaUCAPAN

Tuan-tuan dan Puan-puan,
Terlebih dahulu marilah kita merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan Hari Antirasuah LADA 2018 yang julung kali diadakan. Ingin saya sampaikan salam daripada YBhg. Dato’ Haji Azizan bin Noordin, Ketua Pegawai Eksekutif LADA yang tidak dapat bersama kita pagi ini. Beliau memohon maaf kerana pagi ini beliau dititah oleh Tuanku Sultan Kedah untuk mengadap baginda tuanku.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran YBhg. Dato’ Haji Mohd Fauzi bin Haji Mohamad, Pengarah SPRM Kedah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita. Dijadualkan dalam program kita pada pagi ini turut diadakan Majlis Lafaz dan Menandatangan Ikrar Bebas Rasuah Serta Keahlian Sahabat GERAH SPRM oleh LADA dan Anak-anak Syarikat kepada SPRM. Saya difahamkan majlis ini telah ditunda berkali-kali disebabkan kekangan masa kedua-dua pihak, namun alhamdulillah kita dapat melaksanakannya pagi ini insya-Allah.

Bersatu Membanteras Rasuah
Hadirin sekalian,
Diinspirasikan daripada Hari Antirasuah Sedunia yang dianjurkan oleh United Nation pada tanggal 9 Disember saban tahun, LADA buat pertama kalinya menganjurkan Hari Antirasuah di peringkat agensi. Walaupun diluar dari tarikh kebiasaan penganjurannya dek jadual program yang padat pada bulan Disember, LADA tidak mahu terlepas peluang dalam menzahirkan komitmen untuk bersama SPRM dan agensi-agensi lain yang berteraskan peninstitusian nilai integriti bagi membanteras jenayah rasuah ke akar umbi. Oleh itu, pemilihan tema Hari Antirasuah LADA 2018, iaitu “Bersatu Membanteras Rasuah” membuktikan tanda sokongan padu LADA terhadap agenda membanteras rasuah. Apatah lagi, kita sesama agensi Kerajaan seharusnya melahirkan satu bentuk kerjasama yang padu bagi mengekang anasir-anasir tidak bermoral ke akar umbi.

Saya yakin dan percaya bahawa jalinan kerjasama ini akan berterusan bersama pihak SPRM. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Julai 2015 menyaksikan pihak LADA menandatangan Ikrar Integriti Korporat atau Corporat Integrity Pledge (CIP) yang disaksikan sendiri oleh mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Abu Kassim bin Mohamed. Selain itu, Ketua Unit Integriti LADA sendiri telah dihantar ke Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia untuk mengikuti Kursus Pegawai Integriti Bertauliah dan telah ditauliahkan pada 21 Jun 2016 oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM terkini, Tan Sri Dzulkifli bin Ahmad. Oleh itu, pada tarikh hari ini, 18 April 2018 menyaksikan satu lagi peristiwa bersejarah buat LADA serta anak-anak syarikat apabila Ikrar Bebas Rasuah terlafaz sebentar lagi, diikuti penyerahan Borang Sahabat Gerah oleh LADA dan anak-anak syarikat kepada SPRM.

Agenda Pengukuhan Integriti LADA
Tuan-tuan dan puan-puan,
LADA tidak mengabaikan pembangunan modal insan dalam kalangan warga LADA yang merupakan aset terpenting, penyumbang kepada keberhasilan sistem penyampaian, pelaksanaan projek dan kecemerlangan organisasi. Hal ini penting bagi memastikan LADA berada di landasan yang sepatutnya dan bertindak sebagai agensi peneraju kepada kejayaan Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Justeru, LADA komited untuk mengekalkan piawaian tadbir urus yang tinggi melalui pelaksanaan empat prinsip keutuhan, iaitu integriti, akauntabiliti, ketelusan dan amanah. Hal ini bagi menyemai keyakinan masyarakat tempatan terhadap keupayaan LADA melaksanakan mandat yang diberikan, selain mengekalkan akauntabiliti dalam sistem penyampaian awam dan kehebatan organisasi yang ditunjukkan melalui kecemerlangan perkhidmatan.

Untuk makluman, LADA sentiasa proaktif dalam menggerakkan agenda pengukuhan integriti di LADA. Terbaru, LADA telah mulai mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tabir Urus (JITU) di peringkat LADA sendiri bagi membincangkan serta menambahbaik isu-isu integriti dan tadbir urus. Dalam masa yang sama, LADA kini giat dalam mewujudkan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah atau Corruption Risk Management Plan (CRM) dengan kerjasama SPRM, serta Pelan Integriti LADA Fasa 3 dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Kedua-dua pelan ini penting bagi menginstitusikan integriti dalam kalangan warga kerja LADA.

Untuk makluman tuan-tuan dan puan, tahun 2017 merupakan tahun terakhir bagi pelaksanaan Pelan Integriti Organisasi LADA Fasa 2 (2015 – 2017). Pelan ini bertindak menyokong Pelan Integriti Nasional yang telah diuar-uarkan oleh Kerajaan. Sebanyak 95 inisiatif telah dirangka bagi menyokong 17 strategi yang mendokong  empat (4) objektif strategik yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, alhamdulillah, Pelan Integriti LADA berjaya dilaksanakan dengan cemerlang.

Selain itu, LADA juga akan menggerakkan serta bersiap sedia untuk mengadaptasi MS ISO 37001:2016 Sistem Pengurusan Antirasuah atau singkatannya ABMS. Dengan yang standard baru ISO 37001: Sistem pengurusan Anti-rasuah, ia bermakna kini terdapat set diiktiraf di peringkat antarabangsa amalan terbaik untuk mencegah dan mengesan rasuah. Selain itu, amalan terbaik ini adalah yang boleh diaudit dan boleh disahkan. Standard ini adalah direka untuk digunakan dalam kedua-dua sektor awam dan sektor swasta organisasi. Oleh itu, sewajarnya LADA turut serta dalam pensijilan ini bagi memantapkan lagi tadbir urus dengan meminimumkan risiko rasuah dalam proses-proses kerja.

Harapan dan Penutup
Adalah menjadi hasrat pengurusan LADA supaya semua kakitangan dan pegawai terus meningkatkan komitmen dan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh kesungguhan, selain menghasilkan mutu kerja yang cemerlang bagi memastikan segala aspirasi dan matlamat LADA dapat dijayakan.

Oleh itu, bagi menjayakan usaha-usaha ini, sokongan yang berterusan daripada semua warga LADA amatlah diharapkan agar momentum kecemerlangan ini dapat diteruskan pada masa akan datang.

Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, iaitu YBhg. Dato’ Haji Mohd Fauzi bin Haji Mohamad, Pengarah SPRM Kedah kerana menerima jemputan kami ini. Selain itu, tahniah dan kalungan penghargaan juga saya tujukan kepada pihak jawatankuasa pelaksana program Hari Antirasuah LADA 2018 yang bersungguh-sungguh menjayakan majlis pada hari ini.

Sekian,
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tuesday, May 8, 2018

Mahasiswa Yang Kreatif dan Proaktif

Catatan.. Mohd Asri Redha
Tarikh.. 17 hb April 2018

Assalaamualaikum WBT .. 

Menjadi kebiasaan saya dimana-mana jabatan yang saya bertugas , saya akan berjumpa dengan pelajar-pelajar praktikal latihan industri yang melakukan latihan di Jabatan. Di LADA ini sendiri ramai juga pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi yang datang membuat latihan praktikal.. Banyak bidang yang boleh dipelajari di LADA kerana fungsi LADA yang pelbagai ini membolehkan  pelajar dari jurusan yang berlainan dapat belajar mengikut pengkhususan masing-masing. Ada yang dalam bidang sumber manusia, bidang teknologi maklumat, bidang kejuteraaan, bidang teknikal lainnya, bidang pelancongan, bidang pengurusan projek, bidang sukan, bidang pengurusan asset dan sebagainya.. Terpulang kepada pelajar latihan industri ini untuk mengambil kesempatan yang ada untuk belajar , kerana ia memerlukan inisiatif sendiri untuk belajar dibahagian yang ditempatkan. .

Tujuan perjumpaan saya dengan pelajar-pelajar ini adalah sekadar untuk berkenal mesra dengan mereka dan juga memberi sedikit sebanyak tunjuk ajar bagaimana yang sebaiknya mereka berlatih di LADA ini... Kadang-kadang mereka kurang pendedahan dan terlalu pasif . Hanya menunggu arahan atau tugasan yang diberikan.. Kalau keadaan macam itu, mereka tidak akan memperolehi banyak ilmu dan pengalaman ditempat mereka berlatih, hanya mengcukyupkan waktu sahaja sehingga tamat tempoh latihan praktikal mereka. Sepatutnya mereka perlu lebih aktif , proaktif dan kreatif dalam latihan mereka... Tidak berkira sangat dalam melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan kerana ada ilmu dalam kerja itu yang amat berguna untuk menghadapi temuduga nanti dan bekerja sebenar nanti.

Saya juga telah memberikan tip-tip mudah dalam memohon pekerjaan dan panduan-panduan untuk  mereka menghadiri temuduga. Panduan-panduan yang saya berikan ini adalah berasaskan pengalaman-pengalaman saya dalam mengendalikan pengambilan pekerja-pekerja jabatan dan juga melaksanakan temuduga dikebanyakan jabatan yang saya telah bertugas.. Yang penting saya tegaskan ialah persiapan awal yang perlu dibuat dan mendokumenkan segala aktiviti yang telah dibuat samada semasa di Universiti lagi dan di tempat buat praktikal... rekod seperti itu amat penting dalam menunjukkan kemampuan dan kemahiran diri dalam bidang-bidang tertentu yang memudahkan penilai membuat pertimbangan bila mereka memohon pekerjaan dan menghadhiri temuduga.

Saya doakan mereka semua ini akan memperolehi pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka dan sudah tentu menggembirakan ibu bapa yang amat mengharapkan kejayaan anak-anak nya memperolehi pekerjaan setelah sudah berjaya memperolehi Ijazah atau Diploma ........


tip tambahan :

Panduan Mudah Memohon Pekerjaan dan Menghadapi Temuduga

Panduan Menyediakan Surat Sokongan Ketua Jabatan
Yang dibawah ini hanya sekadar sampingan gambar-gambar aktiviti LADA dalam membantu pencari-pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka.. 

Jelajah Ramadhan 2018 ... Ramadhan Al Mubarak Kembali Lagi..

Catatan.. Mohd Asri Redha
Tarikh.. 8 Mei 2018

Assalaamualaikum WBT... Selamat Tengahari..

Hari ini dah dekat sangat Ramadhan menjelma kembali.. Kalau kita berjalan kat pekan2 sudah nampak persiapan menyambut bulan puasa..  Iklan Yusoof Taiyoob pun dah kedengaran dicorong2 radio... mcm satu identity pula bila keluar iklan Yusof Taiyoob  ini tahulah bulan puasa dah dekat sangat ..

Hari ini LADA bersama Anak Syarikat LADA iaitu Panorama Langkawi Sdn Bhd telah mengadakan perjumpaan dengan semua imam-imam masjid diseluruh Pulau Langkawi berjumlah 31 buah masjid. Dalam majlis makan tengahari itu Dato' Hj Azizan Nordin Ketua Pegawai Eksekutif  LADA telah menyampaikan sumbangan kewangan bagi mengimarahkan masjid sepanjang bulan Ramadhan nanti kepada semua masjid-masjid tersebut. 

Disamping itu 3 buah surau telah menerima sumbangan RM5,000.00 setiap surau berserta barangan untuk anak-anak kariah yang kurang berkemampuan dalam program Jelajah Ramadhan yang akan diadakan nanti dalam bulan Ramadhan Al Mubarak ini.. Antara surau  yang menerima sumbangan tersebut ialah  Surau Taman Seroja,  Surau Kg. Kubang Badak dan Surau Kg Mata Ayer. Telah menjadi tradisi LADA dan Panorama Sdn Bhd setiap tahun program-program seperti ini diadakan adalah untuk memberikan sedikit sumbangan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kebajikan dan keugamaan pada anak-anak kariah masjid berkenaan. Semoga apa yang disumbangkan ini dapat dimanafaatkan sepenuhnya oleh pihak Jawatankuasa Masjid berkenaan terutamanya dalam mengimarahkan masjid tersebut dan menggalakkan lebih ramai anak-anak kariah ke masjid samada untuk menunaikan segala macam ibadat dan juga program-program sosial lainnya yang dapat memperkukuhkan ikatan silaturrahim sesama insan.

Mengambil kesempatan pada perjumpaan itu juga LADA telah menyampaikan surat kelulusan pembaikan masjid kepada 3 buah masjid iaitu Masjid Nur Al Hidayah Kelibang, Masjid Nurusalam Sg Itau dan Masjid Al Aman Kg Yoi..

Semoga dengan sumbangan-sumbangan ini akan bertambah meriah lagi dengan program-program keugamaan dan insaniah sepanjang bulan Ramadhan yang amat mulia ini..


Catatan Jelajah Ramadhan 2017 ; Klik saja kat bawah..

Jelajah Ramadhan 2017

Tuesday, April 17, 2018

Sikap dan Perangai Manusia Bementaliti Jamban : Kegilaan Buang Sampah

Catatan : Mohd Asri Redha
Tarikh : 12 April 2018

Assalaamualaikum wbt.. Selamat Pagi semua.. Saya berdoa semua sahabat2 blog saya ini dirahmati Allah SwT sepanjang masa dan sihat walafiat.. aamiin.

Pagi ni saya menghadhiri Majlis Bersama Rakyat Langkawi di di Dewan MIEC .. Tetamu VVIP ialah YAB Perdana Menteri Malaysia.. LADA terlibat juga sebagai penganjur bersama program ini.. Banyak juga pengumuman2 gembira untuk rakyat Langkawi yg diumumkan oleh YAB Dato Seri Najib Tun Razak... LADA sendiri mendapat berita yang positif juga bila YAB PM umumkan Blueprint Pelancongan Langkawi 2 (2016 - 2020) akan diberi pertimbangan sewajarnya sedikit masa lagi. Ini bermakna rancangan-rancangan dalam Blueprint Pelancongan Langkawi 2 telah ada dalam pengetahuan YAB Perdana Menteri dan kita berdoa semoga kelulusan peruntukan akan diperolehi segera dalam tempoh terdekat. Bagus juga dekat2 PRU ini mcm2 durian runtuh turun mai.. semuanya untuk orang Pulau Langkawi juga..

Selepas majlis selesai saya masih melepak kat dewan melihat sekitar dewan ini untuk melihat apa penambahbaikan boleh dibuat dan pemeriksaan kebersihan sekitar . Dewan ini adalah dibawah tanggungjawab LADA keseluruhannya.. Memang besar dewan dan untuk perbelanjaan penyelenggaraannya  boleh tahan juga tingginya..  Sementara menanti waktu makan tengahari, tetamu yang ada dihidangkan dengan persembahan hiburan dari band tempatan dan sambil2 leka mendengar lagu2 merdu tu, mai idea pula untuk menulis tengahari ni kat sini.. Itu yang sempat tulis sedikit catatan hari ini

Sebenarnya saya nak cerita bukan peristiwa hari ini, tetapi peristiwa yang berlaku hari Selasa yang lalu iaitu Aktiviti Geo-Volunter LADA bersama TLDM yang diadakan di Pulau Beras Basah, Langkawi.


So.. Saya nak menulis sikit fasal sampah dan kebersihan. Sebenarnya isu-isu sampah dan kebersihan ini memang menjadi perhatian utama saya dimana-mana jabatan. Isu sampah tidak lagi boleh dianggap isu individu tapi ianya sudah menjadi isu universal yang melibatkan semua orang. semua orang tidak dapat lari dari menghadapi isu-isu berkaitan sampah dan kebersihan.

Jika anda rasa pencemaran sampah tidak beri kesan pada ada.. klik kat sini

Tengok video tadi betul tak.. tentu  tak  betul .. mana ada sampah boleh keluar melalui kepala paip tu.. tapi itu perumpamaan saja... pencemaran sampah sebenarnya akan menganggui keselesaan hidup kita seharian..


Tahukah saudara-saudara ku semua... Setiap hari sebanyak 37,000 metrik tan sampah dihasilkan dinegara kita yang tercinta ini.. Ini bermakna lebih kurang 13.8 juta metrik tan sampah terhasil setiap tahun di Malaysia..  dan dijangka lebih daripada itu.  Banyak tu..  Kalau nak kira berat tu  dan keluasan kawasan yang digunakan ianya bersamaan 30,000 buah kapal terbang Airbus A380 yang diletakkan dikawasan yang luas.. Saudara-saudara boleh bayangkanlah betapa luasnya kawasan yang digunakan untuk melupuskan sampah. Pembuangan sampah oleh rakyat Malaysia semakin meningkat setiap hari. Kajian yang dibuat menunjukkan pada tahun 2014 rakyat Malaysia membuang sampah lebih kurang 33,000 tan metrik meningkat lebih 100 % dalam tempoh 13 tahun berbanding hanya 16,247 metrik tan sehari pada tahun 2001.

Di Pulau Langkawi ini sendiri lebih 140 metrik tan  sampah telah dihasilkan dalam sehari... Pulau yang sebesar inipun menghasilkan jumlah sampah yang agak besar dan ia akan bertambah bila musim-musim puncak seperti cuti sekolah dan hari-hari cuti umum.. banyak tu . Bagi saya isu sampah boleh dikategorikan sebagai kritikal. Kerana menguruskan sampah bukan sesuatu yang mudah dan ianya menelan belanja yang amat besar. Ramai orang tidak menyedarinya dan tidak nampak perbelanjaan yang dibuat. Tapi bila saya duduk bekerja di PBT baru saya nampak dengan jelas tentang kos pengurusan sampah sebenarnya amat tinggi. Isu sampah juga memberi kesan isu  alam sekitar yang amat berisiko tinggi yang membawa pencemaran alam  sekitar yang besar.  .Jadi sewajarnya ianya ditangani dengan sebaik mungkin oleh semua pihak agar sampah yang dihasilkan itu dapat dikurangkan semaksima mungkin.

Walaupun LADA tidak terlibat secara langsung dalam hal-hal berkaitan pelupusan sampah ini, tetapi atas rasa tanggungjawab sebagai organisasi yang mendokong usaha-usaha melestarikan alam sekitar dipulau ini, banyak juga program-program yang diaturkan bagi membantu pihak berkuasa tempatan dalam kerja-kerja pembersihan dan pelupusan sampah disamping terlibat dalam melaksanakan program-program kitar semula serta penghijauan alam sekitar ini.

Pengikhtirafan Langkawi sebagai Langkawi UNESCO Global Geopark  sejak 2007 telah meningkatkan lagi rasa kebertanggungjawaban LADA untuk menguruskan Pulau Langkawi ini secara lebih menyeluruh yang merangkumi pemuliharaan, pendidikan, pembangunan dan pengurusan sisa pepejal  secara yang lebih lestari  dengan alam semulajadi indah yang ada di Pulau Langkawi ini.

Hari ini saya berkesempatan turut sama dalam program Geo Volunteer LADA bersama TLDM Langkawi mengadakan gotong royong pembersihan kawasan di Pulau Beras Basah, Langkawi. Pulau ini memang menjadi tarikan pelancong kerana pantainya yang cantik dan pemandangan yang indah.

Sayangnya kecantikan dan keindahan yang dimiliki di Pulau Beras Basah ini tidak dihargai oleh segelintir manusia-manusia yang tidak mempunyai perasaan.. Sebab itu dipulau ini saya lihat begitu banyak sampah-sampah yang sukar dilupuskan secara semulajadi seperti plastik dan tin-tin minuman dan seumpamanya..  Kawasan ini kurang terjaga sebab tidak ada agensi yang menguruskannya secara yang lebih teratur dan sebahagian besar pulau ini pula mempunyai pemilik.. Sebab itu saya lihat keadaan tidak terurus dari segi kebersihannya..

LADA mengambil inisiatif untuk mengaturkan bersama pihak TLDM, SW Corp, E Idaman, para sukarelawan  serta lain2 pihak  yang amat bekerjasama dengan LADA bagi melaksanakan gotong royong mengutip sampah-sampah yang berselerakan dipulau ini.. Dalam tempoh 2 jam saja berlambak sampah yg boleh dikitar semula dapat dikutip.. 2 bot khas yg digunakan untuk bawa sampah tu penoh sarat dgn sampah kitar semula. Sampah ini akan dibawa ketapak pengasingan sampah .. untuk diasingkan. Saya lihat banyak sampah yg tak terkutip lagi.. punya banyak sampah dipulau nii.. nak kena ator lain lagi... kena cari lagi sapa sukarelawan yang mahu turut serta selepas ini..
Untuk mengubah mentaliti rakyat supaya lbh menghargai alam semulajadi ini.. bukan sesuatu yg mudah.. malahan pada operator pelancongan yg mencari makan dengan mengeksploitasi alam semuladi yang ada pun sukar.. sepatutnya mereka lbh membantu apa yg sedang diadakan /usahakan oleh agensi2 dan sukarelawan yg berusaha bersungguh- sungguh membersihkan kawasan pelancongan..

Hari saya buat aktiviti ini saya bawa rombongan kami kepulau ini menggunakan bot-bot pelancong yang diusahakan oleh penduduk tempatan.. Lebih 15 buah semuanya LADA sewa.. Masa saya dan sukarelawan bergotong royong kutip dan cuci sampah dipantai pulau ini, saya lihat pengusaha-pengusaha bot tengok saja apa yang kami buat.. depa berkumpul bawah pondok dok bersembang sembang ... Saya tak pasti ada tak yg ikut serta ..kalau adapun tak ramai,  tp ramai dok saja laa.. itulah suasananya.. sedangkan Pulau pelancongan ni tempat mereka cari makan.. mereka kena lebih perihatin bab2 mcm ini dan buat kerja lebih  dari orang lain.. kalau Pulau ni tercemar dan orang pun tak mahu datang lagi.. periok nasi mereka juga yg akan terjejas.. Itu yg saya kata mencabar dlm usaha2 memberi kesedaran kpd semua pihak dlm hal2 penjagaan alam sekitar ni..

Walau bagaimanapun keadaan semacam ini tidak akan melemahkan semangat saya dan sahabat-sahabat yang prihatin.. usaha berterusan perlu dibuat dalam memberi kesedaran alam sekitar ini kepada semua orang..
Ok .. jumpa lagi dalam program gotong royong lain pula... jangan segan-segan semawa diri ya untuk turun gotong royong... tak kira pangkat besar mana... kita pakat2 turun bila ada kelapangan dan kesempatan.


Semua link dibawah ini merupakan catatan-catatan saya yang berkaitan sampah, kebersihan, kitar semula , gotong royong dan seumpamanya.. kata orang cakap seperti bikin.. 

http://semangatjatinewcity.blogspot.my/2015/06/penghargaan-sebenar.html

http://semangatjatiptks.blogspot.my/2012/03/orang-islam-wajib-menjaga-kebersihan.html

http://semangatjatimbas.blogspot.my/2013/09/kecelaruan-minda-dalam-hal-kebersihan.html

http://semangatjatimbas.blogspot.my/2013/08/semua-warga-bandaraya-alor-setar-ada.html

http://semangatjatimbas.blogspot.my/2013/02/malaysia-ku-indahbandaraya-alor-setar.html

http://semangatjatinewcity.blogspot.my/2015/06/tahniah-taman-sri-merbok-pendang.html

http://semangatjatinewcity.blogspot.my/2015/06/amalan-menghargai-kebersihan-itu.html

http://semangatjatinewcity.blogspot.my/2015/07/perhimpunan-dwi-bulanan-pejabat-daerah.html
Wednesday, March 28, 2018

Pentingnya Batu Karang Di Hargai

Catatan..  Mohd Asri Redha
Tarikh..  22 Nov. 2017

Assalaamualaikum WBT..  Selamat Siang buat sahabat2 yg sudi membaca catatan saya nii..

Hari ini saya bersama-sama anak buah mengambil kesempatan dengan waktu yang terluang membuat lawatan kerja sekitar Pulau ini..

Sebenarnya salah satu tempat yg saya lawati ini tidak pernah pun saya sampai lagi walaupun dah lama duduk tinggal di Pulau ini.. sedangkan orang2 dari luar negara dah tau lebih dulu dari saya sejak sekian lama.  Itu lah kelemahan kita yang kadang-kadang kita tak tahu segala kebaikan itu ada dalam negara kita. Orang luar negara pula yang lebih tahu dari kita akan potensi dan kebaikan serta keindahan negara kita yang tercinta ini..  Kita pula asyik memuji-muji akan keindahan dan kebaikan orang atau negara luar yang kita lawati. seolah-olah kita ni terok sangat...

Pernah dengar batu karang tak.. atau 'coral' dlm bahasa inggerisnya..  Tak sangka pula ada badan atau organisasi yg begitu berminat  dgn 'coral' ini sehingga menubuhkan unit khas yg berkaitan 'coral' samada  utk penyelidikan,  pendidikan , penerangan,  'tourist attraction', dan juga landskap...  Inilah yg diujudkan oleh Andaman Hotel,   di hotel mereka yg cantik dgn persekitaran alam yg asli  di Datai.

Hari ini saya belajar banyak perkara berkenaan batu karang... sekurang-kurangnya pengetahuan saya berkenaan batu karang semakin bertambah dan pandangan saya berkenaan batu karang turut berubah.. selama ini saya tak berapa kisah sangat fasal batu karang ni..  sekarang kena lebih menghargai keujudan batu karang.. yg memberi banyak kebaikan pada alam sekitar khususnya pada lautan yang luas terbentang.

Monday, March 26, 2018

RAKAN STRATEGIK LADA

Catatan.. Mohd Asri Redha
Tarikh.... 15 Feb 2018

Assalaamualaikum WRT.. Selamat Pagi


Satu lagi pendekatan kreatif dan inovatif LADA yang dilaksanakan ialah dengan melancarkan RAKAN STRATEGIK LADA (RSL).. RSL dirangka atas rasa kebertanggungjawaban  LADA untuk bersama komuniti Langkawi meningkatkan tahap ekonomi penduduk Langkawi ini sesuai dengan perkembangan pembangunan Langkawi ini. Ia bertujuan untuk membantu komuniti Langkawi ini untuk terlibat lebih tinggi atau lebih agresif lagi dalam mencari peluang-peluang ekonomi yang terbuka luas di Pulau Langkawi ini.


LADA tidak menyediakan pekerjaan kepada yang memerlukan tetapi LADA lebih bertumpu kepada bimbingan dan pendedahan penduduk yang memerlukan  kepada bidang pekerjaan dengan persiapan yang lebih menyeluruh dalam aspek pembangunan peserta yang mahu mengambil bahagian...


Antara fokus yang diberi keutamaan untuk diceburi anak-anak tempatan ialah untuk melahirkan usahawan dalam bidang tourism,  melahirkan usahawan pembuatan/penjualan kraftangan dan produk tempatan dan pembangunan sumber manusia dalam bentok bimbingan dan latihan  bersama agensi-agensi berkaitan.


Sebagai langkah awal , LADA bersama Pejabat ADUN Kuah telah melancarkan Rakan Strategik LADA ini pada 07 Februari 2018 .. Sebelum ini penyertaan telah dibuka untuk komuniti Langkawi mengambil bahagian   melalui aplikasi online yang dipaparkan dalam Laman Web LADA . Sehingga kini  sejumlah 96  orang anak tempatan Langkawi telah memohon untuk menyertai Rakan Strategik LADA ini. LADA juga telah mengenalpasti usahawan-usahawan berjaya dalam daerah Langkawi untuk dijadikan sebagai model yang boleh dicontohi dan dituruti semangat keusahawan mereka itu..
Urusetia telah menjemput mereka untuk datang dalam majlis Pelancaran RSL tersebut untuk menceritakan pengalaman mereka dan bagaimana mereka mengharungi kehidupan usahawan mereka dari awal hingga berjaya ke tahap sekarang. Semuanya bermula dari bawah dan kecil-kecilan dan akhirnya berjaya ketahap sekarang..

Pendedahan kepada kejayaan usahawan-usahawan  ini sebenarnya amat berkesan jika setiap peserta bermotivasi tinggi untuk mengambil ini sebagai pengajaran.

Untuk perancangan program selanjutnya ialah mengadakan  Bengkel Penulisan Resume dan Personaliti Yang Berkesan dan Mengadakan Program Usahawan melalui taklimat oleh  TEKUN, MARA dan AMANAH IKHTIAR. Semoga ianya akan mendapat kerjasama dari RSL  untuk mengambil bahagian dalam program yang amat baik ini.Fizo Omar dilantik sebagai Tokoh Ikon Rakan Strategik LADA .... berbaju hitam itu.
Satu pendekatan kreatif LADA bersama Pejabat YB ADUN Kuah

https://youtu.be/dJu6idrMdD0

Saturday, March 24, 2018

MiTA TRAVEL FAIR 2018

Catatan.. Mohd  Asri Redha
Tarikh..  20 Jan 2018Assalaamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

MITA Travel Fair merupakan program promosi terbesar diperingkat domestic serta memfokuskan kepda pelancongan dalam Negara. Ini merupakan edisi ke 3 ianya diadakan. Pihak LADA telah mengambil inisiatif dengan mengambil bahagia dalam MTF2018  ini. Pihak LADA telah menjemput beberapa pemain industry  pelancongan Langkawi untuk bersama LADA dalam 4  booth yang disediakan . Mereka ialah Panorama Langkawi Sdn Bhd, LADA Eco Tourism Sdn Bhd, Langkawi Crocodile Adventureland, Nadiaas Hotel Cenang, Anytime Holidays dan UMGAWA Zipline Langkawi.


Adalah diharapkan dengan penyertaan pemain2 industry pelancongan Langkawi ini yang diketuai oleh LADA akan meningkatkan lagi kedatangan pelancong di Pulau Langkawi ini . LADA  amat komited untuk terus melaksanakan tanggungjawabnya dalam mempromosikan produk-produk pelancongan Langkawi agar ia terus menjadi menjadi tarikan yang berterusan untuk pelancong datang melawat Pulau Langkawi

MITA : Malaysia Inbound Tourism Association


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I'm with 2  travel magazine writer who
are keen to write Langkawi Island
as their next article.

MITA Travel Fair 2018 - Malaysia's Largest Tourism Fair Is Set To Become The World Class Icon Event For MalaysiaHailed as Malaysia’s Largest Tourism Fair , MITA Travel Fair 2018 will be showcasing a wide variety of travel and tourism offerings with an expected number of 1,000 booths available for industry players to promote and sell their travel related products. It will be held at the newly –opened Malaysian International Trade & Exhibition Centre (MITEC), the latest convention Centre in the city fully equipped with state-of-the-art facilities.

MITA Travel Fair 2018, the brainchild of inbound industry experts at Malaysian Inbound Tourism Association (MITA); will be the third edition held since its inception in 2016. MITA Travel Fair has grown from 150 booths ( 2016 ) to 650 booths ( 2017). This year the event will take place from 19th-21stJanuary 2018 and anticipates at least 75,000 visitors with projected sales of RM25million. The event is held to promote Domestic & Inbound Tourism segment which is growing by the year. Last year (2016), a total of 189.3 Million Domestic Visitors were recorded with 253.9 Million trips made. Total expenditure was RM74.773 Billion ( up by 7% as compared to 2015).
“Since the first MITA Travel Fair in 2016, we have received good support form Ministry of Tourism and Cultural (MOTAC), Tourism Malaysia, State Tourism and the tourism industry players itself. As the tourism industry is an important engine for Malaysian economy, we are giving special priority to boost the domestic inbound tourism sector at the fair. This is to encourage Malaysian to travel domestic and take advantage of the special offers available at  the fair” said Mr Uzaidi Udanis, President of MITA during the press conference of MITA Travel Fair 2018.

Mr Uzaidi Udanis - President of MITA Travel Fair 2018.

The highlights of the MITA Travel Fair 2018 includes the discounted travel packages up to 70% off the normal price as well as popular “Happy Hour Sales” where visitors can purchase tickets of theme parks at an unbelievable price of only RM8 nett and special rates of RM88 per room/per night for hotel accommodation.
“This year , we are going to introduce different pavilion to cater different target groups throughout the travel fair such as Golf Fest for golfers, Dive Expo for diving enthusiasts, Eco & Agro Tourism Hall for nature & environment lovers as well as the Malaysian Food Festival which will feature a fantastic array of authentic local cuisine form all over Malaysia,” explained Mr Adam Kamal bin Ahmad Kamil who is the organizing Chairman of the event.

Mr Adam Kamal Bin Ahmad Kamil - Organizing Chairman MITA Travel Fair 2018


Deemed the Biggest Domestic / Inbound Travel Fair in the country, the MITA Travel Fair is proudly organised by MITA in line with its passion for exploring the wonderful hideouts that our domestic market has to offer. With world-class destinations including the white sands of Langkawi Island to the rich history of Melaka; food paradise in Penang to the iconic Petronas Twin Towers in the capital city of Kuala Lumpur – Malaysia indeed offers a myriad of holiday choices for the whole family.
This travel fair is also an excellent platform for local entrepreneurs to showcase their products to the different target markets present throughout the three-day event.